28:17כ״ח:י״ז
1 א

זהב. טהור מנהיר כמרגלית:

2 ב

ותמורתה וגו'. ותמורתה לא בכלי פז: