28:15כ״ח:ט״ו
1 א

לא יותן סגור. זהב סגור זהו זהב טוב שבשעה שנפתח כל חנויות של זהב נסגרות: