27:5כ״ז:ה׳
1 א

אם אצדיק אתכם. אם אומר הדין עמכם לחייבני:

2 ב

לא אסיר תומתי. לא אודה לדבריכם לומר שאיני תם: