27:23כ״ז:כ״ג
1 א

ישפוק עלימו כפימו. היודעים (אותו) לפנים ועתה רואים בשברו: