27:20כ״ז:כ׳
1 א

בלהות. שדים:

2 ב

גנבתו סופה. ותשליכהו לדראונים: