27:17כ״ז:י״ז
1 א

(וכסף נקי. כספו של רשע לנקי יחלקנו הקב"ה):