27:12כ״ז:י״ב
1 א

כולכם חזיתם. שזה חלק אדם רשע:

2 ב

ולמה זה הבל תהבלו. להיות רשעים וחניפים: