26:14כ״ו:י״ד
1 א

קצות דרכיו. קלות ומועטות לפי שאר גדולות שבו:

2 ב

ומה שמץ דבר נשמע בו. מה רמז דבר אדם יכול להבין מפעלותיו ד"א שמץ כמו לשמצה לגנות: