26:13כ״ו:י״ג
1 א

ברוחו שמים שפרה. בדבריו וברוח פיו איהל כמו ונטה אהל שפרירו [ (ירמיה מב):

2 ב

חוללה ידו. את פרעה הנקרא נחש בריח (ישעיהו כ״ז:א׳) לשון חיל וצרה וכן במקום אחר הלא זאת היא המחצבת רהב מחוללת תנין (שם נא), ל"א יסדה ידו את לויתן כמו גבעות חוללתי (משלי ח):