26:12כ״ו:י״ב
1 א

רגע הים. כמו עורי רגע (לעיל ז) נקמט קמטים קמטים נעשו (כך כשאמר יקוו המים נאספו מפשיטתן ונקמטו קמטים קמטים) עד שנקוו למקום אחד המוכן להם:

2 ב

מחץ רהב. מצריים קרויין רהבים: