26:11כ״ו:י״א
1 א

ירופפו. כשבראם והקרישם היו רופפים וגער בהם ועמדו ביובש ובחוזק:

2 ב

ויתמהו. תוהה ועולה (ס"א כאדם תוהה ועומד) במקום אחד: