25:5כ״ה:ה׳
1 א

עד ירח. כמו ולא עדה עליו שחל (לקמן כח):

2 ב

ולא יאהיל. כמו לא יהלו אורם (ישעיהו י״ג:י׳) ואל"ף זו באה כמו ולאדיב את נפשך (שמואל א ב׳:ל״ג) אל"ף יתירה, ל"א לא יאהיל לא יהיה לו צל כשאינו מאיר אין לו צל והראשון נראה ושניהם שמעתי: