24:7כ״ד:ז׳
1 א

ערום ילינו. הם מלינים את העניים:

2 ב

מבלי לבוש. שנטלו כסוין: