24:24כ״ד:כ״ד
1 א

רומו מעט. נסתלקו מן העולם כמעט רגע:

2 ב

והומכו. נדכאו ונתמסכנו:

3 ג

ככל יקפצון. כשאר כל הנקפצים ונמלטים בעת קציר ובציר ומסיק שנקפצים יחד כן תמו כרגע: