24:23כ״ד:כ״ג
1 א

יתן לו לבטח. עד יום אידם ונשענו: