24:16כ״ד:ט״ז
1 א

יומם חתמו למו. אותם שהיו חלשים מהם מעשו' לסטיו' ביום היו חותרים בבתים בלילה וביום היו חתומים ומסוגרים בבתיהם:

2 ב

לא ידעו אור. לא היו מכירין את האור ולא היה עת מהלכם: