24:14כ״ד:י״ד
1 א

לאור יקום. אם היו עומדים ביום היו הורגים עוברי דרכים:

2 ב

ובלילה יהי כגנב. לחתור בתים: