24:12כ״ד:י״ב
1 א

מעיר מתים ינאקו. מתיה וטוביה של עיר ינאקו מחמת אותן האונסין:

2 ב

לא ישים תפלה. להקפיד עליהם וליקח נקמה: