24:11כ״ד:י״א
1 א

בין שורותם יצהירו. ויעשו שמן, בעלי זתים:

2 ב

ויקבים דרכו. בעלי כרמים:

3 ג

ויצמאו. לאחר זמן לפי שאלו הרשעים גוזלים אותם מהם:

4 ד

בין שורותם. כמדומה לי שעושין הזתים שורות שורות בבית הבד והיצהר זב ביניהם: