24:10כ״ד:י׳
1 א

הלכו. הם הלכוהו בלי לבוש:

2 ב

ורעבים נשאו עומר. ומרעבים נטלו העומרים של לקט ועוד יפתר ורעבים אותם שהיו נושאים עומר לפי שאלו גוזלים אותם מהם והיו נשארים רעבים: