23:7כ״ג:ז׳
1 א

שם. במקום ריבנו:

2 ב

ישר. כושר מפעלותי יהא נוכח ונגלה ונראה עמו לפניו:

3 ג

נוכח. מוכח ושם אפלטה לנצח כי לא ימצא בי עון: