23:2כ״ג:ב׳
1 א

גם היום. אחר כל תנחומין הללו:

2 ב

מרי שיחי. במקומו עומד כי אין תנחום בדבריכם:

3 ג

ידי כבדה. מכת נגעי תקיפה יותר מאנחתי שאיני קובל וצועק לפי מכתי: