23:17כ״ג:י״ז
1 א

כי לא נצמתי מפני חשך. בזאת אני נבהל כי לא נצמתי לחלוטין וצמיתות קבר מפני החשך הזה הבא עלי וכן לא כסה מפני את האופל הזה עד מותי:

2 ב

ומפני כסה אופל. על כי לא שבראש הפסוק חוזר: