23:15כ״ג:ט״ו
1 א

על כן. שאינו גומל לאדם כפי דרכיו:

2 ב

מפניו אבהל. וכשאתבונן בדרכיו אפחד ממנו: