23:14כ״ג:י״ד
1 א

כי ישלים חקי. ידעתי כי לא ישיב ידו עד אשר ישלים חוק גזירותיו פורעניות אשר גזר עלי:

2 ב

וכהנה רבות עמו. כי כהנה רבות עשה: