23:13כ״ג:י״ג
1 א

והוא. לפי שהוא יחיד בעולם ויודע דעתן ומחשבתן של בריות ומה יש להם לדבר לפניו לפיכך תשובות מוכנות לפניו:

2 ב

ומי ישיבנו. לפיכך נפשו אותה ויעש: