23:10כ״ג:י׳
1 א

כי ידע דרך וגו'. אשר עמדי מהו לפיכך אינו בא לריב עמדי:

2 ב

בחנני וגו'. אשר כזהב אצא אם יריב עמדי: