22:8כ״ב:ח׳
1 א

ואיש זרוע לו הארץ. בתמיה וכי מחמת שהיית גדול תירש את הארץ כלום הוא ראוי להתקיים:

2 ב

ישב בה. יאריך בה כמו ותשבו בקדש (דברי' יא):