22:3כ״ב:ג׳
1 א

החפץ לשדי. כמו כי מה חפצו בביתו אחריו (לעיל כא) ההנאה וחשש לו אם תצדיק מעשיך בהתווכח לפניו שיבא עמך להתווכח בדבריך:

2 ב

ואם בצע. ממון לו אם תתם דרכיך: