22:29כ״ב:כ״ט
1 א

כי השפילו ותאמר גוה. ואם רואך דורך שפל תאמר בהבטחה להגביהו ויגבה:

2 ב

ושח עינים. בצרה הבאה (אליו) בעונו:

3 ג

יושיע. אותו אלוה בידך ובתפילתך: