22:27כ״ב:כ״ז
1 א

ונדריך תשלם. מובטח אתה שירצו קרבנות תשלומי נדריך: