22:26כ״ב:כ״ו
1 א

ותשא אל אלוה פניך. לא תבא להרים פניך אלא לשאול, צרכיך הימנו: