22:24כ״ב:כ״ד
1 א

ושית על עפר בצר. על אשר תשוב אליו תשית על הארץ חוסן ומבצרים:

2 ב

ובצור נחלים. הסלעים גבוהים שבנחלים עמוקים יהיה לך אוסף צבירת אופיר היא סגולת מלכים שהיו מסגלים ואוצרים זהב הבא מאופיר: