22:21כ״ב:כ״א
1 א

הסכן. למוד להיות עמו שלם:

2 ב

ושלם. ותהיה שלם ולא תחסר בהם בדברים האלה:

3 ג

תבואתך טובה. תבואך טובה: