22:20כ״ב:כ׳
1 א

אם לא נכחד קימנו. התשמור וראית אם לא נכחד יקומם:

2 ב

קימנו. כמו קומתו של אותו הדור כמו (הושע י״ב:ה׳) בית אל ימצאנו ושם ידבר עמנו כמו עמו:

3 ג

ויתרם. גאותם:

4 ד

אכלה אש. ברותחין נדונו ר' תנחומא דרש שהיו בעלי קומה ולא מתו בתהומות ובאו עליהם רותחין מלמעלה וזה יתרם קימה יתרה שלהם, כ"ש: