22:15כ״ב:ט״ו
1 א

האורח עולם. הדרך הראשונים אשר מאז:

2 ב

תשמור. שמרת בלבך לזכור מה נהייתה בהם: