22:14כ״ב:י״ד
1 א

עבים סתר. לפניו ולא יוכל לראות:

2 ב

וחוג שמים יתהלך. ולא ידע את אשר בארץ:

3 ג

חוג. עוגל מחוגת שמים כמו ובמחוגה יתארהו (ישעיהו מ״ד:י״ג) קומפ"ש בלע"ז: