22:12כ״ב:י״ב
1 א

הלא אלוה גובה שמים. ולא ישפיל לראות:

2 ב

וראה ראש כוכבים כי רמו. כמו וראה עניי שבסוף מענה החמישי (לעיל י) כלומר ונותן אתה עין בראש כוכבים כי רמו ובשביל כך אמרת: