22:11כ״ב:י״א
1 א

או חשך לא תראה. כלומר לא תתן עיניך ובטחונך בכח לאמר: