21:6כ״א:ו׳
1 א

ואם זכרתי. דבר שאני רוצה לומר מדוע רשעים יחיו:

2 ב

ונבהלתי. שאני רואה רשעי דור המבול עתקו גם גברו חיל: