21:5כ״א:ה׳
1 א

פנו אלי. לשמוע:

2 ב

והשמו. התמהו לדברי:

3 ג

ושימו יד על פה. שלא תדעו להשיב: