21:29כ״א:כ״ט
1 א

הלא שאלתם וגו'. כל זה אתם מושלים עלי משלות:

2 ב

ואותתם. אשר הודיעו אתכם לא תנכרום משום על לב כמו ויתנכר אליהם (בראשית מב):