21:27כ״א:כ״ז
1 א

הן ידעתי מחשבותיכם. והמזמות אשר עלי תחמוסו תריעו לחשוב חמס: