21:25כ״א:כ״ה
1 א

וזה ימות בנפש מרה. הרמים והקדושים אליו יפרע מיד מהם: