21:23כ״א:כ״ג
1 א

זה. הרשע:

2 ב

ימות. נענש בעצם תומו במראה שלימתו לא חסר:

3 ג

שלאנן. כמו שאנן: