21:17כ״א:י״ז
1 א

כמה נר רשעים ידעך. למעלה הוא חוזר למה רשעים יחיו כמה תאריך זמן זה וחזר ומקללם נר רשעים ידעך וגו':

2 ב

חבלים. גורל הראוי להם: