21:16כ״א:ט״ז
1 א

הן לא בידם טובם. בתמיה וכי אין כל טובם בידם:

2 ב

ועצת רשעים רחקה מני. איוב היה משבח בעצמו שראה אותם ולא נמנה עמהם: