21:13כ״א:י״ג
1 א

וברגע שאול יחתו. כשמגיע יום מותו היה מת לפי שעה בנחת בלא יסורין:

2 ב

יחתו. ירדו ובתרגום נחיתו: