20:28כ׳:כ״ח
1 א

יגל. ל' גלות:

2 ב

נגרות. יהיו אוצרותיו נתונות למשיסה ולבז כמו (מיכה א׳:ד׳) כמים המוגרים ארצה: