20:26כ׳:כ״ו
1 א

לצפוניו. לצורך מצפוני גנוזים הצפונים לו:

2 ב

אש לא נופח. אש של גיהנם:

3 ג

ירע שריד באהלו. תבא רעה לשריד שישאר באהלו, כל הפרשה כולה באנשי סדום:

4 ד

ירע שריד באהלו. אפי' לוט הנמלט מהם באה רעה לאהלו זו אשתו שהיתה נציב מלח כן מצאתי במדרש רבי תנחומא: